ANASAYFA HAKKIMIZDA MAKİNELER MODELLER İLETİŞİM
  Plise nedir?  

Öncelikli olarak imal ettiğimiz plise makinelerinden bahsetmeden önce plisenin ne olduğunu ve çeşitlerinden bahsedelim.

NEDİR BU PLİSE?
Isı tutan ve katlanmaya elverişli olan kumaşı, deriyi veya kâğıdı belli bir düzen içinde makine yardımıyla katlayarak şekillendirme işine PLİSE, bu işi yapan çok özellikli makineye de PLİSE MAKİNESİ denir.

PLİSE ÇEŞİTLERİ NELERDİR PEKİ?
Çok fazla plise türü vardır. Pliseyi tekstil başta olmak üzere değişik sektörlerde görebiliriz. Çeşitli yönlerden pliseyi birçok gruba ayırmak mümkündür.

Fakat fiziksel olarak dik ve yatık olmak üzere pliseyi iki ana gruba ayırabiliriz.

Dik tarzda olan plise genel olarak 5 gruptur.
Tuna Plise :: Plise Makinesi, Pleating Machine, Plise, Pilise, Plisoley, Plikaşe, Kresh, Kreş, Deri, Düz plise - TP160-X Computer Controlled Automatic Pleating Machine - АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ГОФРИРОВАЛЬНЫЙ СТАНОК, УПРАВЛЯЕМЫЙ КОМПЬЮТЕРОМ СО ТР160-Х - TP160-X مكينة بيليسة آلية ذات المراقبة الحاسوبية
DİK PLİSE :
Yandaki resimde gördüğünüz gibi testere ağzına benzer şekildeki plise çeşidine DİK PLİSE denir. Bu çeşit pliseyi ancak buna göre tasarlanmış olan Dik Plise Makinesi yapar. Zira bu makinenin çalışma prensibi klasik makinelerden tamamen farklıdır. Dolayısıyla böyle bir makine satın aldığınızda sadece dik plise yapabilirsiniz. Başka bir işinizi görmez.

Tuna Plise, Plise makinesi, Pleat machine, pilise, pileBÜZGÜ PLİSE :
Yandaki resimde gördüğünüz, görüntü olarak dik pliseye benzeyen fakat dik pliseden farklı olan diğer bir plise çeşidi de BÜZGÜ PLİSE dir. Bu çeşit pliseyi de ancak buna göre tasarlanmış olan Büzgü Plise Makinesi yapar. Zira üzerindeki 200 den fazla telin ürünü büzdürmesiyle bu çeşit bir plise ortaya çıkar.

Tuna Plise :: Plise Makinesi, Pleating Machine, Plise, Pilise, Plisoley, Plikaşe, Kresh, Kreş, Deri, Düz plise - TP160-X Computer Controlled Automatic Pleating Machine - АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ГОФРИРОВАЛЬНЫЙ СТАНОК, УПРАВЛЯЕМЫЙ КОМПЬЮТЕРОМ СО ТР160-Х - TP160-X مكينة بيليسة آلية ذات المراقبة الحاسوبيةAKORDİYON PLİSE :
Yandaki resimde gördüğünüzde AKORDİYON PLİSE ye ait bir örnektir. Ürünün boylamasına akordiyon şeklinde resimde görüldüğü gibi katlanmasıyla ortaya çıkan bir plisedir. İlk iki çeşit plise de olduğu gibi bunun da makinesi kendine özeldir. Sadece akordiyon plise yapar.

Tuna Plise :: Plise Makinesi, Pleating Machine, Plise, Pilise, Plisoley, Plikaşe, Kresh, Kreş, Deri, Düz plise - TP160-X Computer Controlled Automatic Pleating Machine - АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ГОФРИРОВАЛЬНЫЙ СТАНОК, УПРАВЛЯЕМЫЙ КОМПЬЮТЕРОМ СО ТР160-Х - TP160-X مكينة بيليسة آلية ذات المراقبة الحاسوبيةPLİSOLEY PLİSE :
Yandaki resimde gördüğünüz ise piyasada soley plise veya güneş plise diye adlandırılan PLİSOLEY PLİSE dir. Bu plise çeşidi ise erkekli - dişili karton kalıplar arasına ürünü serip katladıktan sonra buhar verilerek elde edilir. Fakat bu çeşit plisenin kesimi farklıdır. Yarım daire şeklinde kesilmelidir.Bu haliyle pliseciye gönderilmelidir. Her ne kadar bu plisenin de makinesi olsa da pek tutulmamaktadır. Zira hem ekonomik olarak yüksek bir değere sahiptir hemde kapasite olarak düşüktür. Bunun yerine bir ekip, kalıplarla birgünde makineden çok daha fazla ürün elde eder.


Tuna Plise :: Plise Makinesi, Pleating Machine, Plise, Pilise, Plisoley, Plikaşe, Kresh, Kreş, Deri, Düz plise - TP160-X Computer Controlled Automatic Pleating Machine - АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ГОФРИРОВАЛЬНЫЙ СТАНОК, УПРАВЛЯЕМЫЙ КОМПЬЮТЕРОМ СО ТР160-Х - TP160-X مكينة بيليسة آلية ذات المراقبة الحاسوبية
PİNÇ PLİSE :
Yandaki resimde gördüğünüz gibi değişik desenlere sahip olan plise çeşidine de PİNÇ PLİSE denir. Bu tarz pliseyi de yine sadece bu iş için tasarlanmış makine yapar. Yukarıda incelediğimiz plise türleri görüldüğü gibi fiziksel olarak yatık değil diktir. Ve genelde bu 5 grup plise, özel olan türlerdir. Kullanım alanları farklı olanlarda vardır. Her zaman rağbet gören plise türleri olmadıklarından her yerde yaptırma imkanınızda yoktur. Tabii ki bu hiç rağbet görmüyorlar manasına gelmez. Fakat ülkemizde ve dış piyasada daha çok talep gören aşağıda bahsettiğimiz yatık plise türleri olduğundan bu türlere ve bu türleri yapan makinelere ilgi ve alaka daha çoktur. Şimdi de bu grubu ele alalım.
Yatık tarzda olan plise ise genel olarak 3 gruptur.

Konuya başlamadan önce özellikle bu grupta olan plise çeşitlerinde şunu bilmek gerekir. 2 önemli nokta vardır. Birisi katlama derinliği ki biz buna kısaca derinlik diyoruz. Diğeri de üst ölçü-mesafe.
Mesela 5*5 mm. plise olacak. denildiğinde bu şu manaya gelir: Derinlik 5 mm. Üst ölçüde 5 mm. olacak şekilde plise yaptırmak istiyorum.

Tuna Plise :: Plise Makinesi, Pleating Machine, Plise, Pilise, Plisoley, Plikaşe, Kresh, Kreş, Deri, Düz plise - TP160-X Computer Controlled Automatic Pleating Machine - АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ГОФРИРОВАЛЬНЫЙ СТАНОК, УПРАВЛЯЕМЫЙ КОМПЬЮТЕРОМ СО ТР160-Х - TP160-X مكينة بيليسة آلية ذات المراقبة الحاسوبيةDÜZ PLİSE :
Yandaki resimde gördüğünüz gibi tek tarafa katlanmak suretiyle elde edilen plise türüne DÜZ PLİSE denir. Bu plise çeşidi, plisenin en basit ve yalın halidir. Derinliği 3-40 mm. arasında olabilir. Üst ölçü ise yine 3 mm. den başlar ve istediğiniz kadar olabilir. Fakat hoş durması açısından genellikle üst ölçü 50 mm. den fazla, derinlik ölçüsü de 30 mm. den çok olmaz. Bununla birlikte düz plisede araya plise yapmadan boşluk verilebilir. Ve pileler sadece bir tarafa doğru yatıktırlar. (Burada verilen ölçü değerleri minumum ve maksimum değerlerdir. Pile ölçüleri genelde bu değerleri görmezler.)

 

Tuna Plise :: Plise Makinesi, Pleating Machine, Plise, Pilise, Plisoley, Plikaşe, Kresh, Kreş, Deri, Düz plise - TP160-X Computer Controlled Automatic Pleating Machine - АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ГОФРИРОВАЛЬНЫЙ СТАНОК, УПРАВЛЯЕМЫЙ КОМПЬЮТЕРОМ СО ТР160-Х - TP160-X مكينة بيليسة آلية ذات المراقبة الحاسوبية
PLİKAŞE PLİSE(BEYMEN-KANUN) :
Resimde gürüldüğü üzere Düz Plisede olduğu gibi sadecetek tarafa değil, her iki tarafa da katlanmak suretiyle elde edilen pliseye PLİKAŞE PLİSE denir. Piyasada bu tür pliseye sadece Plikaşe değil BEYMEN PLİSE veya KANUN PLİSE de denir. Bu türde de sağa veya sola istenilen ölçülerde ve istenildiği kadar pile adediyle Plikaşe Plise elde edilir. Bununla birlikte araya boşlukta verilebilir.Tuna Plise :: Plise Makinesi, Pleating Machine, Plise, Pilise, Plisoley, Plikaşe, Kresh, Kreş, Deri, Düz plise - TP160-X Computer Controlled Automatic Pleating Machine - АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ГОФРИРОВАЛЬНЫЙ СТАНОК, УПРАВЛЯЕМЫЙ КОМПЬЮТЕРОМ СО ТР160-Х - TP160-X مكينة بيليسة آلية ذات المراقبة الحاسوبيةJAKAR PLİSE (ZİG-ZAG-BAŞAK-BAMBU-GEZME-ZİNCİR) :
Makinenin katlama düzeneğinin sağa veya sola doğru hareket etmesiyle elde edilen pliseye de JAKAR PLİSE(ZİG-ZAG-BAŞAK-BAMBU-GEZME-ZİNCİR) denir. Bu plise farklıdır. Zira yukarıdaki (Düz ve Plikaşe) plise çeşitlerinde makinenin katlama düzeneği ileri ve geri yani dikey olarak hareket ederek bu tarzda plise elde ederken, bu türde ise katlama düzeneği sağa ve sola yani yatay olarak hareket ederek bu çeşit pileyi elde eder. Bu plisede de araya boşluk verilebilir.Bu arada makinenin katlama düzeneğindeki bizim kendi aramızda tarak dediğimiz (yapı olarak tarağa benzediği için) parçanın ucunu lazer kesim ile şekillendirerek çok farklı pilelerde elde etmek mümkündür. Bu sebeple; genel olarak Jakar Plise denilse de, farklı taraklar kullanarak farklı plise şekilleri elde edildiği için
bu şekillere benzeyen nesnelerle de isimlendirilirler. Başak Plise, Zincir Plise gibi.

PEKİ, NERELERDE KULLANILIR PLİSE?
Plise genel olarak etekte kullanılsa da sadece bununla sınırlı değildir. Erkek-bayan dış ve iç giyiminde, ev tekstilinde, döşemelik kumaşlarda, dar dokumalarda, okul kıyafetlerinde, deriden mamul eşyalarda kısacası yakışan her yerde plise kullanılabilir.

PLİSEYİ GENELDE KUMAŞ TÜRÜNDE GÖRÜYORUZ, DERİYE PLİSE OLMAZ MI?
Tabii ki olur. Fakat deri, kumaşa göre farklılıklar arz eder. Genel olarak deri sert olur. Bu sebeple istenilen hertürlü pliseyi uygulamak mümkün olmaz. Fakat artık günümüz teknolojisinde deri, neredeyse kumaş kadar inceltilebiliyor. Bu şekilde olduğu takdirde kumaşa olduğu gibi deriye de hertürlü plise uygulanabilir. Fakat deri istenilen incelikte olmazsa bu durumda sadece sınırlı türde plise uygulanabilir.

İMAL ETTİĞİNİZ MAKİNE HANGİ TÜR PLİSELERİ YAPAR?

Genelde ülkemizde ve yurtdışında %95 tercih edilen plise türü, yukarıda yatık grupta bulunan plise türleridir. İmal ettiğimiz makinemiz yatık gruptaki bütün plise türlerini yapabilir. Tabii ki burada kullanıcı da büyük bir faktördür. Yatık gruptaki bu 3 ana gruptan binlerce varyasyon elde etmek mümkündür. Fakat nihayetinde müşterinin numunesi doğrultusunda iş yapıldığı için belli başlı modeller piyasayı sürüklemektedir.

MAKİNEYE VERİLECEK ÜRÜNÜN ENİ MAKSİMUM KAÇ SANTİM OLMALIDIR?
Genellikle top kumaş enleri 160 cm. olduğundan imal ettiğimiz makinelerimizin çalışma enide 160cm.dir. Fakat ihtiyaca göre çalışma eni daha büyük olan makinelerde imal edilebilir.

İMAL ETTİĞİNİZ MAKİNE HER MODELİ YAPAR MI?
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi yatık grupta bulunan DÜZ-PLİKAŞE-JAKAR PLİSE türlerinin hepsini yapar. Genelde bu türleri yapan makineler ayrıdır.Fakat bizim makinemiz bütün bu türleri yapabilen tek bir makinedir.

PLİSE MAKİNESİNİ NEREDEN TEMİN EDEBİLİRİZ?
Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki; piyasada bulunan makinelerin çoğu Uzakdoğu ülkelerinin ürettikleri değişik model ve fiyatlarla satışa sundukları makinelerdir. Bunların dışında Avrupa menşeli makinelerde vardır. Fakat ülkemizde bizim imal ettiğimiz tarzda bu işi seri üretime döken başka firma yoktur.Tuna Plise :: Plise Makinesi, Pleating Machine, Plise, Pilise, Plisoley, Plikaşe, Kresh, Kreş, Deri, Düz plise - TP160-X Computer Controlled Automatic Pleating Machine - АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ГОФРИРОВАЛЬНЫЙ СТАНОК, УПРАВЛЯЕМЫЙ КОМПЬЮТЕРОМ СО ТР160-Х - TP160-X مكينة بيليسة آلية ذات المراقبة الحاسوبية

PEKİ, SİZ BU İŞE NASIL BAŞLADINIZ?
Bizim bu işe başlamamız, firma sahibi Osman Beyin esas mesleği itibariyle torna ustası olmasından kaynaklanmaktadır. Firma olarak 1982 senesinden bu yana zaten fason plise üreticiliği yapmaktayız. Bununla birlikte 1994 senesinde katıldığımız uluslararası tekstil fuarında da plise makinesi imal eden tek Türk firması olarakta yerimizi aldık. Dolayısıyla temelden bu işin içindeyiz. Şimdi ise teknolojiyi de sonuna kadar kullanarak fason pliseci olmanın da verdiği avantaj ve tecrübeyle servo motor kontrollü, dokunmatik ekranlı, model ölçülerini hafızaya alabilen kullanıcı dostu bir makine imal ettik. Bu sebeple çok mutlu ve gururluyuz. Yurtiçi ve yurtdışında çalışan makinelerimizde bu tablonun en güzel göstergesidir.

İKİNCİ EL MAKİNENİZ VAR MI ?
Zaman zaman elimizde ikinci el klasik makineler bulunur. Fakat elimizde bulunan makinelerin size uygun olup olmayacağını bilemediğimiz için karşılıklı görüşmemiz gerekir.

Tuna Plise 2010 © Copyright. Tüm Hakları Saklıdır.
MX Bilişim